Biznis centrum Kolonia Partizánske

Kolonia bol názov štvrte v Baťovanoch, pozostávajúcej z malých tehlových domčekov pre zamestnancov
obuvníckej fabriky.

Baťovany vznikli ako zhmotnenie dobových úvah o ideálnom meste, ktorým 20. storočie mimoriadne prialo. Regulačný plán, podľa ktorého sa v roku 1939 začali stavať Baťovany, vychádzal z ideálneho plánu priemyselného mesta pre 5 000 až 15 000 obyvateľov. Popri funkcionalistickom urbanizme sú satelity Baťovho koncernu charakteristické aj jedinečnou dobre rozpoznateľnou architektúrou. Železobetónový skelet sa vyznačuje charakteristickými kruhovými stĺpmi, ktoré budovali pomocou posuvného debnenia. Obvodové steny tvorilo neomietnuté tehlové murivo a rôzne veľké okenné otvory. Tento charakteristický systém používali pri výstavbe až do päťdesiatych rokov. 

BC Kolonia sa nachádza na ul. R. Jašíka 158/8, v širšom centre mesta Partizánske, len 2 min. pešej chôdze od Mestského úradu, pošty, ÚPSVaR, Sociálnej poisťovne či Polície.Dostupnosť – ul. R. Jašíka je súčasťou obchvatu centrálnej mestskej zóny, s možnosťou parkovania pred a za budovou, vlastné parkoviská s kapacitou 25 parkovacích miest.

  • Vlastné parkovacie miesta
  • Prízemie tvorí 5 obchodných prevádzok a kaviareň
  • Predajne AZ a  Obuv Soňa – Outlet
  • Každé poschodie ma samostatnú kuchynku, pánske a dámske toalety
  • Caffe wine bar Baric je prístupný aj pre návštevníkov BC Kolonia priamo zo vstupnej haly biznis centra
  • Možnosť prenájmu príručných skladových priestorov (sklad, archív a pod.) v suteréne budovy
  • WiFi, internetové pripojenie, tel. pripojenie cez GTS
  • Zvýhodnený prenájom citilightu na ul. R. Jašíka pre propagovanie tovaru a služieb nájomníkov

Pôdorys budovy