VERMAR s.r.o.

Spoločnosť VERMAR s.r.o. je slovenská obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je predovšetkým oblasť drevospracujúceho priemyslu. Špecializuje sa najmä na spracovanie dreva a piliarsku výrobu. V ponuke má aj guľatinové a vlákninové druhy listnatých a ihličnatých drevín, ktoré sú klasifikované podľa noriem STN.

Poschodie: 1. poschodie/II.NP, prevádzka číslo: 216